S.O.S dla kotów w Jaworznie

k
W okresie od lutego do listopada 2016 Fundacja „Koty z Kociej” realizowała zadanie publiczne ” S.O.S dla kotów w Jaworznie” finansowane przez Urząd Miejski w Jaworznie. W trakcie realizacji zadania to jest od lutego do listopada podjęto działania mające na celu ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania i ograniczenie wzrostu populacji kotów bezdomnych i wolnożyjących: poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów, tworzenie domów tymczasowych,prowadzenie akcji adopcyjnych, prowadzenie akcji informacyjnych. Zorganizowano działania prowadzące do poprawy stanu zdrowia kotów bezdomnych i wolnożyjących poprzez finansowanie szczepień, testów, leczenia i zapewnienie opieki weterynaryjnej, zakup leków i suplementów niezbędnych w leczeniu chorób zwierzęcych ,propagowanie informacji na temat konieczności szczepienia i kontroli lekarskiej kotów. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Jaworznie. Objęto holistyczną opieką koty bezdomne i wolnożyjące z terenu miasta Jaworzna.
W okresie realizacja zadania Fundacja przyjęła pod swoją opiekę ok 240 kotów.
W tym ramach powierzonych na realizację zadania funduszy objęto opieką 109 (68+ 41) kotów
– wysterylizowano 57 kotek (27+30)
– wykastrowano 20 kocurów (9+11)
– zaszczepiono 17 kotów
– wykonano 2 testy na choroby zakaźne
– wyleczono 13 kotów
– w sumie oddano do adopcji 56 (28 +28 )kotów:
– w tym ze zgłoszenia Straży Miejskiej w Jaworznie przyjęto 17 kotów: w tym 5 kociąt ze ślepego miotu zgodnie z ustawą uśpiono, 3 koty umarły z powodu chorób zakaźnych , 3 koty wróciły do właścicieli, 3 kotom znaleziono domy adopcyjne, 3 koty nadal przebywają pod opieką Fundacji
– przeprowadzono ok 20 akcji informacyjnych na temat szczepień oraz kontroli zdrowotnej kotów
– przeprowadzono ok 20 akcji informacyjnych na temat chorób zakaźnych oraz szczepień ochronnych
– zamieszczono ok 200 ogłoszeń o możliwości adopcji kotów w celu znalezienia opiekunów i domów stałych dla kotów na portalach ogłoszeniowych i społecznościowych oraz na stronie www
– podjęto działania mające na celu dokarmianie i opiekę weterynaryjną ok 100 kotów bezdomnych i wolnożyjących w tym przeznaczonymi do adopcji na terenie miasta