1% Podatku

W imieniu Fundacji zwracam się z prośbą abyście pomyśleli i uwzględnili Koty z Kociej w swoich PIT-ach KRS 0000527590.
1 % procent to dla nas spory zastrzyk gotówki, dzięki któremu możemy realizować nasze cele statutowe i pomagać potrzebującym kotom.
Urząd Skarbowy przekazał w 2019 r. na nasze konto 70 860,60 zł za 2018 rok – to Wasza zasługa !!!
Dzięki darowiznom i 1 % mamy wymierne efekty naszej pomocy.
Liczba kotów przyjętych do Fundacji – 259 🙂
Liczba sterylizacji/kastracji – 130
Liczba kotów adoptowanych – 136
Liczba kotów , które odeszły za TM – 27
Liczba kotów wypuszczonych po zabiegach – 59
Liczba kotów zaszczepionych – 152
Liczba kotów wolno żyjących będących pod opieką Fundacji – ok .80

Naklejka

Jaworzno Miasto Kotów II

Fundacja Koty z Kociej o okresie od 1.03.2019-30.1.2019 realizowała zadanie publiczne Jaworzno Miasto Kotów II, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Miejsce realizacji zadania to teren miasta Jaworzna. Działania podjęte w trakcie realizacji zadania publicznego Jaworzno miasto kotów II, skupiły się przygotowaniu programu łączącego spotkania edukacyjne z działaniami artystycznymi dotyczącymi kotów wolno żyjących i bezdomnych. Fundacja zorganizowała spotkania z zakresu edukacji pro zwierzęcej w formie warsztatów plastycznych dla różnych grup wiekowych. Kolejnym z podjętych działań było przygotowanie filmu edukacyjnego o kotach. Zostały także przygotowane i wydrukowane materiały edukacyjne związane z projektem. Poprzez realizację projektu chcieliśmy pokazać Jaworzno jako miasto, które może być przyjazną przestrzenią dla potrzebujących zwierząt , a w szczególności kotom. Zadanie publiczne Jaworzno miasto kotów II jest naturalną kontynuacją działań edukacyjnych podjętych w 2018 w ramach zadania Jaworzno miasto kotów.
1 koty 2019 (1) 2 koty 2019 (1) 3 koty 2019 4 koty 2019 5 koty 2019 6 koty 2019 miasto kotów1

Kotom z Kociej 1%

W imieniu naszej Fundacji zwracam się z prośbą abyście pomyśleli i uwzględnili Fundację Koty z Kociej w swoich PIT-ach – KRS 0000527590.
1 % procent to duży zastrzyk gotówki, dzięki któremu możemy realizować nasze cele statutowe i pomagać potrzebującym kotom.
Pomagajmy razem !!!

111 112

Jaworzno Miasto Kotów

1 11

(Opracowanie graficzne Julia Ptasznik)

Jaworzno miasto kotów – projekt realizowany w ramach zadania publicznego przez Fundację Koty z Kociej na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

By powstrzymać niekontrolowaną rozrodczość wśród kotów potrzebna jest wiedza na temat sterylizacji/kastracji. Dotyczy to kotów wolno żyjących, bezdomnych oraz prywatnych.

Mamy nadzieję , że materiały informacyjne przygotowane
w projekcie „Jaworzno miasto kotów ” przyczynią się nie tylko do wzrostu świadomości i wiedzy wśród mieszkańców Jaworzna ale i realnie wpłyną na stan populacji kotów miejskich.

Jaworzno miasto kotów

Sterylizacja1 Sterylizacja

(Opracowanie graficzne Julia Ptasznik)

Jaworzno miasto kotów – projekt realizowany w ramach zadania publicznego przez Fundację Koty z Kociej na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

By powstrzymać niekontrolowaną rozrodczość wśród kotów potrzebna jest wiedza na temat sterylizacji/kastracji. Dotyczy to kotów wolnożyjących, bezdomnych oraz prywatnych.

Mamy nadzieję , że materiały informacyjne przygotowane
w projekcie „Jaworzno miasto kotów ” przyczynią się nie tylko do wzrostu świadomości i wiedzy wśród mieszkańców Jaworzna ale i realnie wpłyną na stan populacji kotów miejskich.

Strona Urzędu Miasta na temat sterylizacji

Jaworzno miasto kotów

28580754_1208516892614768_122665637_o

W terminie od 01.03 – 30.11.2018 Fundacja Koty z Kociej będzie realizowała zadanie publiczne pt.: Jaworzno miasto kotów. Nasz projekt wygrał w konkursie 3500 zł na jego realizację. 🙂

Miejsce realizacji zadania to teren miasta Jaworzna. Działania podjęte w trakcie realizacji zadania publicznego Jaworzno miasto kotów , skupią się przygotowaniu kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz kotów wolnożyjących i bezdomnych, w tym konieczności ograniczania ich populacji poprzez sterylizacje /kastracje oraz ich roli w ekosystemie miejskim. Zadanie będzie miało charakter edukacyjny, a w trakcie jego realizacji fundacja przygotuje materiały informacyjne w postaci prezentacji multimedialnych, druków promocyjnych oraz filmu reklamowego. Fundacja zamierza zorganizować spotkania z zakresu edukacji prozwierzęcej w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych, w trakcie których zostaną wykorzystane przygotowane materiały informacyjne . Fundacja zamierza także dotrzeć z materiałami informacyjnymi do administratorów osiedli , ogrodów działkowych oraz zakładów pracy, na terenie których są największe skupiska kotów wolnożyjących oraz porzucane są koty domowe. Także do instytucji i jednostek budżetowych jako miejsc publicznie dostępnych dla mieszkańców.
Poprzez realizację projektu chcemy pokazać Jaworzno jako miasto przyjazne zwierzętom , a w szczególności kotów.