Umowa adopcyjna

12637154_760762627390199_345981638_o

……………….. dnia ………………. 201.. roku

UMOWA ADOPCYJNA NR (*)

Dane dotychczasowego opiekuna: Dane osoby adoptującej kota:
Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:
Adres: Adres:
PESEL: PESEL:
Nr dowodu osobistego: Nr dowodu osobistego:
Telefon: Telefon:
e-mail: e-mail:

Umowa dotyczy adopcji kota o tymczasowym imieniu …………….., płeć ……….. wiek …………… o umaszczeniu ………………………..Znaki szczególne kota …………..

Po kastracji: TAK NIE

Zobowiązuję się, że:
1. Zapewnię kotu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie.
2. Zapewnię kotu staranną opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.
3. Powiadomię osobę, oddającą kota w razie poważnej choroby, zaginięcia lub śmierci zwierzęcia.
4. W razie gdyby zwierzę nie spełniło moich oczekiwań oddam je osobie, od której je otrzymałem (nie oddam go osobom trzecim ani do schroniska, nie wyrzucę go).
5. Nie rozmnożę powierzonego mi zwierzęcia, wykastruję je zaraz po osiągnięciu dojrzałości płciowej (nie dotyczy kotów oddawanych już jako kastraty).
6. W najdogodniejszy dla mnie sposób (list, email, telefon) będę udzielać informacji osobie oddającej o przystosowaniu się kota do nowych warunków życia.
7. Zabezpieczyć pomieszczenia siatką (w budynkach wielokondygnacyjnych) przed wypadnięciem kota z balkonu lub okna.

Kastracja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania nad populacji i bezdomności zwierząt.
Tymczasowy opiekun kota zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, jak i odebrania zwierzęcia, jeśli stwierdzi jakiekolwiek działania przeciwko zwierzęciu, niezgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt z sierpnia 1997r.
Jestem świadom/a, że niedotrzymanie przeze mnie powyższych warunków umowy, są podstawą do odebrania mi adoptowanego zwierzęcia.

podpis osoby oddającej kota: podpis osoby adoptującej kota:
________________________ ________________________

(*) Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 ANKIETA ADOPCYJNA

……………….. dnia …………….. 201… roku

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………………………………………….
Nr prawa jazdy ……………………………………………………………………………………………………
Adres stały………………………………………………………………………………………….
Adres czasowy …………………………………………………………………………………….
Telefon stacjonarny…………………………………………………………………………………………………….
Telefon komórkowy…………………………………………………………………………………………………….

Ten kwestionariusz został stworzony po to, abyś naprawdę zrozumiał/a odpowiedzialność, jaką na siebie bierzesz. Prosimy odpowiedź na wszystkie pytania szczerze. Każda odpowiedź na pytanie będzie przeanalizowana przez osobę przeprowadzającą z Tobą adopcję, aby być pewnym, że jest to decyzja słuszna dla obojga – zwierzaka oraz Ciebie. Rezerwujemy sobie prawo nie przeprowadzenia adopcji, jeśli uznamy, że nie jest ona korzystna dla kota.

Czy masz świadomość????

Koty żyją do 18+ lat. Czy jesteś w stanie poświęcić dla niego część swojego czasu przez całe ich życie?

Tak / Nie

Odpowiedzialny właściciel wie, że co roku musi zaszczepić zwierzę przeciwko chorobom zakaźnym typowym dla ich gatunku, odrobaczyć, odpchlić. Ochrona zdrowotna jest droga. Szczepienia ochronne rocznie wynoszą w pierwszym roku życia zwierzaka ok. 100zł a każdy następny rok ok. 50zł. Wysoki jest również koszt zabiegu sterylizacji/kastracji, opieka weterynaryjna, kiedy Twoje zwierzę zachoruje lub jest ranne. Kosztuje również jedzenie, akcesoria, piasek dla kotów, hotel dla zwierząt (jeśli chcesz samotnie wyjechać na wakacje i musisz skorzystać z hotelu).Czy jesteś w stanie pokryć te wszystkie koszty?

Tak / Nie

Kot potrzebuje więcej od Ciebie niż jedzenie, wodę i miejsce do spania. Potrzebuje przede wszystkim być jednym z członków Twojej Rodziny. Czy jesteś wstanie dać mu miłość i otoczyć go opieką oraz być za niego odpowiedzialną/ym do końca jego życia?

Tak / Nie

Czy jesteś w stanie być wyrozumiałą/ym dla niego, przede wszystkim w pierwszym okresie Waszego wspólnego życia, dasz mu szansę pokochania Ciebie i dostosowania się do nowych warunków życiowych?

Tak / Nie

1. Czy pracujesz / uczysz się? Tak / Nie Ile godzin?……………………………………..
2. Ilu członków liczy Twoja rodzina?…………………………w tym ilość dzieci………..
3. Ile godzin kot będzie zostawiony sam w ciągu doby?…………………………………….
4. Kto zaopiekuje się zwierzakiem, kiedy będziesz gdzieś wyjeżdżał/a?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Czy ktoś z rodziny jest uczulony na zwierzęta? Tak / Nie …………….Jakie?………………..
6. Czy kot będzie mieszkał w domu? Tak / Nie
Czy będzie wychodził na zewnątrz? Tak / Nie
7. Jeśli się przeprowadzisz, co zrobisz z kotem?……………………………………………..
8. Ile zwierząt miałaś/eś przez ostatnie pięć lat?………………………………………………………..
Co się z nimi stało?……………..…………………………………………………………………
9. Czy masz obecnie w domu jakieś zwierzęta? Tak / Nie Ile?………………………………….
10. Jakie? (gatunek, rasa, płeć, wiek)…………………………………..……………………
11. Jaki jest Twój stosunek do sterylizacji/kastracji zwierząt? czy zwierzęta są lub będą wykastrowane? ………………………………………………………………………………………………..
12. Jak zabezpieczysz swoje okna i balkon żeby kotu nie stała się krzywda?
….………………………………………………………………………………………………..
13. Czy oddałaś/eś kiedykolwiek swojego zwierzaka do schroniska? Tak / Nie
Powód ………………………………………………………………………………………………………………..
14. Czy adoptowałaś/eś już kiedyś zwierzaka? Tak / Nie Ze schroniska? Tak / Nie Skąd?
……………………………………………………………………………………………………
15. Czym kot będzie karmiony (proszę podać nazwy i rodzaje karm)
……………………………………………………………………………………………………

podpis osoby oddającej kota: podpis osoby adoptującej kota:
________________________ ________________________

*Dane osobowe nie będą wykorzystane do innych celów niż powyższy.

Nasze Kociaki

KLIK!

Umowa Adopcyjna Do Pobrania:

KLIK!