Nasze Projekty

3 33
(Opracowanie graficzne Julia Ptasznik)

2 22(Opracowanie graficzne Julia Ptasznik)

1 11(Opracowanie graficzne Julia Ptasznik)

Jaworzno miasto kotów – projekt realizowany w ramach zadania publicznego przez Fundację Koty z Kociej na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

By powstrzymać niekontrolowaną rozrodczość wśród kotów potrzebna jest wiedza na temat sterylizacji/kastracji. Dotyczy to kotów wolno żyjących, bezdomnych oraz prywatnych.

Mamy nadzieję , że materiały informacyjne przygotowane
w projekcie „Jaworzno miasto kotów ” przyczynią się nie tylko do wzrostu świadomości i wiedzy wśród mieszkańców Jaworzna ale i realnie wpłyną na stan populacji kotów miejskich.


Sterylizacja Sterylizacja1(Opracowanie graficzne Julia Ptasznik)

Jaworzno miasto kotów – projekt realizowany w ramach zadania publicznego przez Fundację Koty z Kociej na zlecenie Urzędu Miasta w Jaworznie.

By powstrzymać niekontrolowaną rozrodczość wśród kotów potrzebna jest wiedza na temat sterylizacji/kastracji. Dotyczy to kotów wolnożyjących, bezdomnych oraz prywatnych.

Mamy nadzieję , że materiały informacyjne przygotowane
w projekcie „Jaworzno miasto kotów ” przyczynią się nie tylko do wzrostu świadomości i wiedzy wśród mieszkańców Jaworzna ale i realnie wpłyną na stan populacji kotów miejskich.

Strona Urzędu Miasta na temat sterylizacji


28580754_1208516892614768_122665637_o

W terminie od 01.03 – 30.11.2018 Fundacja Koty z Kociej będzie realizowała zadanie publiczne pt.: Jaworzno miasto kotów. Nasz projekt wygrał w konkursie 3500 zł na jego realizację. 🙂

Miejsce realizacji zadania to teren miasta Jaworzna. Działania podjęte w trakcie realizacji zadania publicznego Jaworzno miasto kotów , skupią się przygotowaniu kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz kotów wolnożyjących i bezdomnych, w tym konieczności ograniczania ich populacji poprzez sterylizacje /kastracje oraz ich roli w ekosystemie miejskim. Zadanie będzie miało charakter edukacyjny, a w trakcie jego realizacji fundacja przygotuje materiały informacyjne w postaci prezentacji multimedialnych, druków promocyjnych oraz filmu reklamowego. Fundacja zamierza zorganizować spotkania z zakresu edukacji prozwierzęcej w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych, w trakcie których zostaną wykorzystane przygotowane materiały informacyjne . Fundacja zamierza także dotrzeć z materiałami informacyjnymi do administratorów osiedli , ogrodów działkowych oraz zakładów pracy, na terenie których są największe skupiska kotów wolnożyjących oraz porzucane są koty domowe. Także do instytucji i jednostek budżetowych jako miejsc publicznie dostępnych dla mieszkańców.
Poprzez realizację projektu chcemy pokazać Jaworzno jako miasto przyjazne zwierzętom , a w szczególności kotów.


17093867_983463588453434_12168478_n
Okres realizacji zadania 01.03.2017 – 30.11.2017 Miejsce realizacji zadania to teren miasta Jaworzna. Działania podjęte w trakcie realizacji zadania publicznego skupiają się na holistycznej opiece nad kotami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu Jaworzna. Fundacja poprowadzi działania mające na celu zmniejszenie bezdomności kotów oraz ograniczenie populacji kotów wolnożyjących będących pod opieką fundacji oraz mieszkańców Jaworzna zgłaszających prośby o pomoc. W ramach realizowanego zadania fundacja zapewni kotom opiekę weterynaryjną w tym sterylizacje, kastracje, szczepienia, testy,leczenie i diagnostykę chorób. Kotom bezdomnym i porzuconym fundacja zapewni domy tymczasowe,równocześnie będzie szukała nowych właścicieli i stałych domów. Koty wolnożyjące po zabiegach sterylizacji/kastracji lub po wymaganym leczeniu będą wypuszczane w miejsca bytowania. Fundacja podejmie współpracę ze Strażą Miejską i zobowiązuje się do przyjęcia kotów z jej zgłoszeń. Całość zadania będzie promowana w internecie ze względu na szeroki zasięg informacji, głównie na stronie www.kotyzkociej.jaw.pl oraz na Facebooku.

k
W okresie od lutego do listopada 2016 Fundacja „Koty z Kociej” realizowała zadanie publiczne ” S.O.S dla kotów w Jaworznie” finansowane przez Urząd Miejski w Jaworznie. W trakcie realizacji zadania to jest od lutego do listopada podjęto działania mające na celu ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania i ograniczenie wzrostu populacji kotów bezdomnych i wolnożyjących: poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów, tworzenie domów tymczasowych,prowadzenie akcji adopcyjnych, prowadzenie akcji informacyjnych. Zorganizowano działania prowadzące do poprawy stanu zdrowia kotów bezdomnych i wolnożyjących poprzez finansowanie szczepień, testów, leczenia i zapewnienie opieki weterynaryjnej, zakup leków i suplementów niezbędnych w leczeniu chorób zwierzęcych ,propagowanie informacji na temat konieczności szczepienia i kontroli lekarskiej kotów. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Jaworznie. Objęto holistyczną opieką koty bezdomne i wolnożyjące z terenu miasta Jaworzna.
W okresie realizacja zadania Fundacja przyjęła pod swoją opiekę ok 240 kotów.
W tym ramach powierzonych na realizację zadania funduszy objęto opieką 109 (68+ 41) kotów
– wysterylizowano 57 kotek (27+30)
– wykastrowano 20 kocurów (9+11)
– zaszczepiono 17 kotów
– wykonano 2 testy na choroby zakaźne
– wyleczono 13 kotów
– w sumie oddano do adopcji 56 (28 +28 )kotów:
– w tym ze zgłoszenia Straży Miejskiej w Jaworznie przyjęto 17 kotów: w tym 5 kociąt ze ślepego miotu zgodnie z ustawą uśpiono, 3 koty umarły z powodu chorób zakaźnych , 3 koty wróciły do właścicieli, 3 kotom znaleziono domy adopcyjne, 3 koty nadal przebywają pod opieką Fundacji
– przeprowadzono ok 20 akcji informacyjnych na temat szczepień oraz kontroli zdrowotnej kotów
– przeprowadzono ok 20 akcji informacyjnych na temat chorób zakaźnych oraz szczepień ochronnych
– zamieszczono ok 200 ogłoszeń o możliwości adopcji kotów w celu znalezienia opiekunów i domów stałych dla kotów na portalach ogłoszeniowych i społecznościowych oraz na stronie www
– podjęto działania mające na celu dokarmianie i opiekę weterynaryjną ok 100 kotów bezdomnych i wolnożyjących w tym przeznaczonymi do adopcji na terenie miasta

k

W okresie od lutego do listopada 2016 Fundacja „Koty z Kociej” realizuje zadanie publiczne „S.O.S dla kotów w Jaworznie” finansowane przez Urząd Miejski w Jaworznie. W pierwszej części realizacji zadania to jest od lutego do czerwca podjęto działania w celu ograniczenia niekontrolowanego rozmnażania i ograniczenia wzrostu populacji kotów bezdomnych i wolno-żyjących: poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów, tworzenie domów tymczasowych,prowadzenie akcji adopcyjnych, prowadzenie akcji informacyjnych. Zorganizowano działania prowadzące do poprawy stanu zdrowia kotów bezdomnych i wolno-żyjących poprzez finansowanie szczepień, testów, leczenia i zapewnienie opieki weterynaryjnej,zakup leków i suplementów niezbędnych w leczeniu chorób zwierzęcych ,propagowanie informacji na temat konieczności szczepienia i kontroli lekarskiej kotów. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Jaworznie. Objęto holistyczną opieką koty bezdomne i wolno-żyjące z terenu miasta Jaworzna. W okresie realizacji zadania Fundacja przyjęła pod swoją opiekę 124 koty znacznie przekraczając założone wskaźniki. W tym ramach powierzonych na realizację zadania funduszy objęto opieką 68 kotów
– wysterylizowano 27 kotek
-wykastrowano 9 kocurów
-zaszczepiono 17kotów
-wykonano 2 testy
-wyleczono 13 kotów
-oddano do adopcji 28 kotów:
-w tym ze zgłoszenia Straży Miejskiej w Jaworznie przyjęto 1 kota, któremu znaleziono dom adopcyjny
-przeprowadzono ok 10 akcji informacyjnych na temat szczepień oraz kontroli zdrowotnej kotów
-przeprowadzono ok 10 akcji informacyjnych na temat chorób zakaźnych oraz szczepień ochronnych
-zamieszczono ok 120 ogłoszeń o możliwości adopcji kotów w celu znalezienia opiekunów i domów stałych dla kotów na portalach ogłoszeniowych i społecznościowych oraz na stronie www
-podjęto działania mające na celu dokarmianie i opiekę weterynaryjną ok 100 kotów bezdomnych i wolno
-żyjących w tym przeznaczonymi do adopcji na terenie miasta.