S.O.S dla kotów w Jaworznie

k

W okresie od lutego do listopada 2016 Fundacja „Koty z Kociej” realizuje zadanie publiczne „S.O.S dla kotów w Jaworznie” finansowane przez Urząd Miejski w Jaworznie. W pierwszej części realizacji zadania to jest od lutego do czerwca podjęto działania w celu ograniczenia niekontrolowanego rozmnażania i ograniczenia wzrostu populacji kotów bezdomnych i wolno-żyjących: poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów, tworzenie domów tymczasowych,prowadzenie akcji adopcyjnych, prowadzenie akcji informacyjnych. Zorganizowano działania prowadzące do poprawy stanu zdrowia kotów bezdomnych i wolno-żyjących poprzez finansowanie szczepień, testów, leczenia i zapewnienie opieki weterynaryjnej,zakup leków i suplementów niezbędnych w leczeniu chorób zwierzęcych ,propagowanie informacji na temat konieczności szczepienia i kontroli lekarskiej kotów. Podjęto współpracę ze Strażą Miejską w Jaworznie. Objęto holistyczną opieką koty bezdomne i wolno-żyjące z terenu miasta Jaworzna. W okresie realizacji zadania Fundacja przyjęła pod swoją opiekę 124 koty znacznie przekraczając założone wskaźniki. W tym ramach powierzonych na realizację zadania funduszy objęto opieką 68 kotów
– wysterylizowano 27 kotek
-wykastrowano 9 kocurów
-zaszczepiono 17kotów
-wykonano 2 testy
-wyleczono 13 kotów
-oddano do adopcji 28 kotów:
-w tym ze zgłoszenia Straży Miejskiej w Jaworznie przyjęto 1 kota, któremu znaleziono dom adopcyjny
-przeprowadzono ok 10 akcji informacyjnych na temat szczepień oraz kontroli zdrowotnej kotów
-przeprowadzono ok 10 akcji informacyjnych na temat chorób zakaźnych oraz szczepień ochronnych
-zamieszczono ok 120 ogłoszeń o możliwości adopcji kotów w celu znalezienia opiekunów i domów stałych dla kotów na portalach ogłoszeniowych i społecznościowych oraz na stronie www
-podjęto działania mające na celu dokarmianie i opiekę weterynaryjną ok 100 kotów bezdomnych i wolno
-żyjących w tym przeznaczonymi do adopcji na terenie miasta.