Jaworzno Miasto Kotów II

Fundacja Koty z Kociej o okresie od 1.03.2019-30.1.2019 realizowała zadanie publiczne Jaworzno Miasto Kotów II, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Miejsce realizacji zadania to teren miasta Jaworzna. Działania podjęte w trakcie realizacji zadania publicznego Jaworzno miasto kotów II, skupiły się przygotowaniu programu łączącego spotkania edukacyjne z działaniami artystycznymi dotyczącymi kotów wolno żyjących i bezdomnych. Fundacja zorganizowała spotkania z zakresu edukacji pro zwierzęcej w formie warsztatów plastycznych dla różnych grup wiekowych. Kolejnym z podjętych działań było przygotowanie filmu edukacyjnego o kotach. Zostały także przygotowane i wydrukowane materiały edukacyjne związane z projektem. Poprzez realizację projektu chcieliśmy pokazać Jaworzno jako miasto, które może być przyjazną przestrzenią dla potrzebujących zwierząt , a w szczególności kotom. Zadanie publiczne Jaworzno miasto kotów II jest naturalną kontynuacją działań edukacyjnych podjętych w 2018 w ramach zadania Jaworzno miasto kotów.
1 koty 2019 (1) 2 koty 2019 (1) 3 koty 2019 4 koty 2019 5 koty 2019 6 koty 2019 miasto kotów1